برج خنک کننده

CNE-edit1

برج مدار بسته

برجهای خنک کننده مداربسته مدل FCLC همانند کندانسورهای تبخیری CCLE به صورت تمام گالوانیزه و یا تمام استیل و با بدنه‌ی تمام پیچ و مهره‌ای تولید می‌شود. این کندانسورها مجهز به فن‌های سانتریفیوژ فوروارد، بلوئر ساخت نیکوترا-گبهارت ایتالیا هستند.

LclT

برج مدار باز

برجهای خنک کننده مدارباز مدل LCLT همانند کندانسورهای تبخیری CCLE به صورت تمام گالوانیزه و یا تمام استیل و با بدنه‌ی تمام پیچ و مهره‌ای تولید می‌شود.
این برج ها مجهز به فن‌های سانتریفیوژ فوروارد، بلوئر ساخت پیشگامان تلاش و تدبیروترا-گبهارت ایتالیا هستند.

Example of resizing an image