تجهیزات تبرید

مبدلهای شل اند تیوب

کندانسورها

اواپراتورها

یخساز و آیس بانک

مخازن تحت فشار

کولرها

برج خنک کننده

شما می توانید کاتالوگ کلی محصولات تهویه مطبوع را دریافت کنید...

Example of resizing an image