میدان نبوت تهران

تصاویر پروژه

اطلاعات پروژه

نام پروژه:میدان نبوت تهران
متراژ پروژه-------
محل و سال اجرا:تهران - هفت حوض (سال ۱۳۸۹)
کارفرما:شهرداری منطقه ۷
خدمات ارائه شده:طراحی و اجرای تاسیسات زیربنایی و آبنمایی

اطلاعات دستگاه ها و تجهیزات

یونیت بیرونی:طراحی و اجرای تاسیسات زیربنایی و آبنمایی
یونیت داخلی:-------
Example of resizing an image