رستوران ماتریکس

تصاویر پروژه

اطلاعات پروژه

نام پروژه:رستوران ماتریکس
متراژ پروژه۱۰۰۰ متر مربع
محل و سال اجرا:تهران - بلوار اندرزگو (سال ۱۳۹۷)
کارفرما:آقای مهندس سیهاوی
خدمات ارائه شده:تامین و اجرای تجهیزات VRF

اطلاعات دستگاه ها و تجهیزات

یونیت بیرونی:VRF 55Kw Full DC Inverter
یونیت داخلی:-------

اطلاعات تجهیزات: مولتی اسپلیت VRF V4

VRFV4P-1
  • رنج وسیع ظرفیتی با قابلیت پوشش متراژهای کوچک تا متراژهای بسیار بزرگ
  • قابلیت اتصال تعداد زیاد و متنوع یونیت داخلی…
Example of resizing an image