رستوران ماتریکس

تصاویر پروژه

اطلاعات پروژه

نام پروژه: رستوران ماتریکس
متراژ پروژه ۱۰۰۰ متر مربع
محل و سال اجرا: تهران - بلوار اندرزگو (سال ۱۳۹۷)
کارفرما: آقای مهندس سیهاوی
خدمات ارائه شده: تامین و اجرای تجهیزات VRF

اطلاعات دستگاه ها و تجهیزات

یونیت بیرونی: VRF 55Kw Full DC Inverter
یونیت داخلی: یونیت داخلی سقفی تو کار VRF

اطلاعات تجهیزات: مولتی اسپلیت VRF V4

VRFV4P-1
  • رنج وسیع ظرفیتی با قابلیت پوشش متراژهای کوچک تا متراژهای بسیار بزرگ
  • قابلیت اتصال تعداد زیاد و متنوع یونیت داخلی…
Example of resizing an image