مجتمع تجاری – اداری IT Center

تصاویر پروژه

it-center-vrf-air-conditioner

اطلاعات پروژه

نام پروژه:مجتمع اداری تجاری IT-Center
متراژ پروژه۲۶۰۰ متر مربع
محل و سال اجرا:تهران - نارمک (سال ۱۳۹۵)
کارفرما:آقای مهندس هاشمیان
خدمات ارائه شده:تامین و اجرای تجهیزات VRF

اطلاعات دستگاه ها و تجهیزات

یونیت بیرونی:Full DC Inverter 370 Kw
یونیت داخلی:۸۷ دستگاه یونیت کاستی چهار طرفه

اطلاعات تجهیزات: VRF Full DC inverter

  • رنج وسیع ظرفیتی با قابلیت پوشش متراژهای کوچک تا متراژهای بسیار بزرگ
  • قابلیت اتصال تعداد زیاد و متنوع یونیت داخلی…
Example of resizing an image