مجتمع تجاری – اداری هورمهر

تصاویر پروژه

اطلاعات پروژه

نام پروژه:مجتمع اداری - تجاری هورمهر
متراژ پروژه:۱۱۵۰۰ متر مربع
محل و سال اجرا:کرج - مهرشهر (سال ۱۳۹۶)
کارفرما:آقای مهندس یزدانی
خدمات ارائه شده:تامین و اجرای تجهیزات VRF

اطلاعات دستگاه ها و تجهیزات

یونیت بیرونی:Full DC Inverter 1760 Kw
یونیت داخلی:۳۶۲ دستگاه یونیت داخلی کاستی

اطلاعات تجهیزات: VRF Full DC inverter

VRFV4P-1
  • رنج وسیع ظرفیتی با قابلیت پوشش متراژهای کوچک تا متراژهای بسیار بزرگ
  • قابلیت اتصال تعداد زیاد و متنوع یونیت داخلی…
Example of resizing an image