مجتمع مسکونی ۱۸۲ واحدی سجاد

تصاویر پروژه

اطلاعات پروژه

نام پروژه:مجتمع مسکونی سجاد
متراژ پروژه۵۰۰۰ متر مربع
محل و سال اجرا:تهران - جنت آباد شمالی (سال ۱۳۹۵)
کارفرما:شهرداری تهران و گروه مشاوران گنو
خدمات ارائه شده:تامین و اجرای تجهیزات VRF

اطلاعات دستگاه ها و تجهیزات

یونیت بیرونی:VRF 1350Kw Full DC Inverter
یونیت داخلی:۴۴۰ دستگاه یونیت سقفی تو کار

اطلاعات تجهیزات: مولتی اسپلیت VRF V4

VRFV4P-1
  • رنج وسیع ظرفیتی با قابلیت پوشش متراژهای کوچک تا متراژهای بسیار بزرگ
  • قابلیت اتصال تعداد زیاد و متنوع یونیت داخلی…
Example of resizing an image