نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سال ۱۳۹۸ این نمایشگاه با بیش از ۱۲۰۰۰ نفر بازدید کننده از اقشار متخصص در زمینه ساختمان و تاسیسات این فرصت و امکان را برای شرکت پیشگامان تلاش و تدبیر ایجاد نمود تا با فراهم آوردن بستری مناسب ارتباطاتی را ایجاد نماید تا بتواند برخی از خدمات و محصولات خود را

نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۳۹۸ این نمایشگاه با بیش از ۸۰۰۰ نفر بازدید کننده از اقشار متخصص در زمینه ساختمان این فرصت و امکان را برای شرکت پیشگامان تلاش و تدبیر ایجاد نمود تا با فراهم آوردن بستری مناسب ارتباطاتی را ایجاد نماید تا بتواند برخی از خدمات و محصولات خود را در اختیار علاقه

نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۳۹۷

نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۱۳۹۷ این نمایشگاه با بیش از ۷۰۰۰ نفر بازدید کننده از اقشار متخصص در زمینه ساختمان این فرصت و امکان را برای شرکت پیشگامان تلاش و تدبیر ایجاد نمود تا با فراهم آوردن بستری مناسب ارتباطاتی را ایجاد نماید تا بتواند برخی از خدمات و محصولات خود را در اختیار علاقه

Agriteq Qatar Exhibition 2019

نمایشگاه Agriteq Qatar Exhibition در سال ۲۰۱۹ این نمایشگاه برای دیدار از شرکت های داخلی و خارجی قطر در زمینه کشاورزی و تجهیزات وابسته به آن بوده و به عنوان یک پلت فرم برای تبادل تجربه، ایجاد روابط تجاری و توسعه تجارت با قطر برگزار شده است. در این میان حضور سفیر محترم ایران در

نمایشگاه برند های برتر ساختمانی ایران مال سال ۹۷

نمایشگاه برند های برتر ساختمانی ایران مال سال ۹۷ این نمایشگاه با بیش از ۵۰۰۰ نفر بازدید کننده از اقشار متخصص در زمینه ساختمان این فرصت و امکان را برای شرکت پیشگامان تلاش و تدبیر ایجاد نمود تا با فراهم آوردن بستری مناسب ارتباطاتی را شکل دهد که بتواند برخی از خدمات و محصولات خود

Example of resizing an image