اخبار و مطالب

پروژه مرکز تحقیقاتی ژنتیک ایران هواساز هایژنیک سال تحویل ۹۷

هواساز:

دستگاهی برای تأمین هوای مطبوع و سالم با دستیابی به دما و رطوبت مناسب است.
هواساز یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌های تهویه مطبوع است که در مسیر چیلر و بویلر با کانال هوا قرار می‌گیرد. هواسازها در صنایع مختلف نیز برای تولید هوای مورد نیاز با درجه و رطوبت
مورد نظر به کار برده می‌شوند. از دیگر وظایف هوا ساز می توان به تصفیه هوا که شامل گرفتن ذرات معلق گرد و غبار ؛ دود و یا رایحه بد بو موجود در هوا می باشد؛ اشاره کرد .

هواساز هایژنیک:

هواساز هایژنیک یا همان هواساز بهداشتی از نظر ساختاری بسیار شبیه هواساز معمولی است و با این تفاوت که به منظور پاکسازی ۹۹.۹۹ درصدی هر نوع آلودگی هوای ورودی به محیط با فیلتراسیون مخصوص و نیز درزبندی پیشرفته تر ساخته می شود. هواساز هایژنیک به طور گسترده به عنوان هواساز بیمارستانی ، آزمایشگاهی ، داروسازی ، اتاق تمیز ، صنایع غذایی و برخی از صنایع  شیمیایی (صنعتی) و هر نوع کاربردی که در آن انتقال آلاینده هایی مانند ذرات معلق ، مواد آلرژی زا و بیماری زا ، میکرو ارگانیسم ها ، میکروب ها و غیره از طریق هوا از یک مکان به مکان دیگر نباید صورت بگیرد، استفاده می شود.

Example of resizing an image