اخبار و مطالب

نمایشگاه Agriteq Qatar Exhibition در سال ۲۰۱۹

این نمایشگاه برای دیدار از شرکت های داخلی و خارجی قطر در زمینه کشاورزی و تجهیزات وابسته به آن بوده و به عنوان یک پلت فرم برای تبادل تجربه، ایجاد روابط تجاری و توسعه تجارت با قطر برگزار شده است. در این میان حضور سفیر محترم ایران در قطر و بازدید ایشان از غرفه این شرکت باعث دلگرمی و امید بخش این شرکت در حضور گسترده تر در بازار قطر بود.

Example of resizing an image